Avtal för nedladdning

Nu finns det nya avtalet om löner för anställda och mötesbesök upplagt här på Pingst.se.

Bransch- och löneavtalet för Trossamfund och Ekumeniska organisationer reglerar lönesättningen för bland annat pastorer. Det uppdaterades 1 oktober i år och förhandlas fram mellan Vision Ekumeniska och Arbetsgivaralliansen.
Via den här länken går det att ladda ner det nya avtalet.
På samma sida finns också rekommendationer angående ersättning för mötesbesök och reseersättningar, vilket inte regleras i kollektivavtalet.