Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Årsmöte om tillgänglighet

I dag håller Pingst ung årsmöte. Förhandlingarna ligger sist på dagordningen, som annars helt har fokus på hur församlingslivet kan göras mer tillgängligt för dagens unga? Årsmötet hålls på Pingsthuset i Flemingsberg.

Årsmötet inleds med fika och därefter följer en gudstjänst, där undervisningen kommer att handla om hur Jesus gjorde evangeliet tillgängligt.

Efter lunch följer så ett seminarium, där Nicklas Mörling undervisar om utmaningar och möjligheter i att bygga en församling som är tillgänglig för barn och ungdomar. Innan årsmötesförhandlingarna tar vid blir det också tillfälle för arbete i en workshop, där utmaningen är att ta fram verktyg för att göra församlingen fullt ut tillgänglig för barn och ungdomar i dag.
Samlingen inleds klockan 10 och pågår fram till 17.30.