Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Årets skolpaket från PMU släpps i dag

Årets skolpaket från PMU handlar om romer i Serbien med speciellt fokus på Naddja, som är tio år.

PMU ger varje år ut ett skolpaket som genom reportage, film och kreativa uttryck vill öka barns nyfikenhet på sin omvärld med utgångspunkt från FN:s konvention om barns rättigheter.
Materialet vill även ge barn konkreta redskap till att själva bli världsförbättrare på lokal såväl som global nivå.
Skolpaketet riktar sig till barn i mellanstadieåldern och kan användas i kyrkans barngrupper och i skolans undervisning.
Årets skolpaket innehåller tidningen ”Kompis”, en affisch, en lärarhandledning samt en kortare film.
För mer information och beställning se www.pmu.se