Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!
Bilden  är från 2019 års rådslag i Filadelfiakyrkan, Stockholm. Foto: Sandra Lagestrå

Bilden är från 2019 års rådslag i Filadelfiakyrkan, Stockholm. Foto: Sandra Lagestrå

Årets rådslag blir digitalt

På grund av Covid-19 och de restriktioner som i dagsläget råder från regeringen, har Pingst beslutat att hålla Rådslaget digitalt i år.

Det kommer alltså inte att vara något Rådslag i Hedvigslundskyrkan i Gävle, som egentligen var planerat.
Istället inbjuds församlingarnas observatorer och ombud till ett webinar som kommer att sändas från Pingst Västerås den 9 maj mellan klockan 9.30 och 13.00.
Anmälan, som öppnar idag 25 mars, görs via hemsidan.
Kallelse har idag gått ut till alla landets pingstförsamlingar.
Årsmöten för Pingst ung och Sport for Life hålls på samma sätt och samma tid. Pingst förvaltning AB:s årsstämma kommer även den att hållas digitalt på eftermiddagen den 9 maj.