Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Årets Lucy Farrow-föreläsning hålls i dag

I dag inbjuder IPS, Institutet för pentekostala studier, till den femte Lucy Farrow-föreläsningen. Årets föreläsare är professor Cheryl Bridges Johns från Church of God Theological Seminary i Cleveland, Tennessee. Föreläsningen hålls i Auditorium Minus, Museum Gustavianum, i centrala Uppsala.

Professor Johns har uppmärksammats för sitt bidrag till kristen utbildning och för sina pingstteologiska studier. Hon har varit ordförande för ”Society for Pentecostal Studies” (ungefär Sällskapet för pentekostala studier) och har presenterat ett stort antal studier i olika ämnen, två böcker och ett stort antal artiklar i olika tidskrifter. Hon har undervisat vid flera olika universitet och också varit en aktiv deltagare i en internationell dialog mellan Pingstväckelsen och Romersk katolska kyrkan och medverkat som talare på många ekumeniska konferenser.
Hon är nu verksam som professor vid en av de amerikanska pingströrelsernas teologiska seminarium, nämligen Church of God Theological Seminary i Cleveland, Tennessee.
När Cheryl Bridges Johns i dag föreläser kommer hon att vara den femte Lucy Farrow-föreläsaren. Hennes föreläsning kommer att röra sig inom området pingstkvinnor och utbildning och har fått titeln ”Spirited vestments: The New Humanity of Pentecost.”

Föreläsningen hålls mellan 14 och 16 i eftermiddag.

Fotnot: IPS arrangerar varje vår en så kallad Lucy Farrow-föreläsning, där kvinnliga forskare föreläser om olika ämnen som har bäring på kvinnor och pingstväckelsen. Lucy Farrow var en frigiven slav, som spelade stor roll för den moderna pingstväckelsens genombrott.