Anmälan till höstens Pingst Ledare är öppen
Joshna drömmer om att bli läkare, men först måste hon få gå i skolan och få undervisning på sitt eget språk. FOTO: ANNELIE EDSMYR

Joshna drömmer om att bli läkare, men först måste hon få gå i skolan och få undervisning på sitt eget språk. FOTO: ANNELIE EDSMYR

Årets Barnens rätt-kampanj fokuserar på barn i Bangladesh

”Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling”, enligt Barnkonventionens sjätte paragraf. Bangladesh är ett av de länder där det inte ser ut så. Här lider barnen av undernäring, svåra sjukdomar och psykisk ohälsa. I år är de i fokus för PMU:s Barnens rätt-kampanj.

Många flickor får ta hand om småsyskonen och sköta matlagningen och hushållet för övriga familjen och blir bortgifta när de bara är 12–13 år.
– Jag vaknar först, lagar mat till min familj och städar innan jag går till skolan. På kvällen lagar jag middag till familjen innan jag gör mina läxor, säger Purnima, 11 år.
– I ett av världens fattigaste länder hör de här grupperna till de allra fattigaste, säger Elisabeth Hammarberg, chef för insamling och kommunikation på PMU.
Minoritetsgrupperna i Bangladesh är diskriminerade och blir ofta utnyttjade, och det faktum att det är svårt att få jobb gör att många har svårt att skaffa mat.
Tillsammans med partnern SIL startar PMU nu barnrättsprogram med påverkansgrupper i byarna där föräldrar och myndigheter ska upplysas om barns rättigheter. Barnen ska få näringsriktig mat och vaccin mot svåra sjukdomar. Även förskolor på minoritetsspråken ska startas i byarna, så att fler barn stannar kvar i skolan.
Joshna, 10 år, på bilden här ovanför, tillhör minoritetsgruppen Mahale, och det är bara en av 40 olika minoriteter i landet. Även om många barn börjar skolan i minoritetsgrupperna är det få som går färdigt på grund av språksvårigheterna. Många hoppar av i förtid eftersom de inte förstår vad läraren säger. Det här har gjort att åtta av tio är analfabeter bland minoritetsbefolkningarna. 
– Jag hoppas att minst ett barn per familj ska kunna gå i grundskolan, så att de sedan kan börja jobba med vård eller utbildning. Genom att lära dem läsa och skriva på sitt eget språk, kan de sedan lära sig bengali och då förstå vad lärarna undervisar i högre klasser, säger lärarinnan Kolpona Murmur.
– När barnen får utbildning förstår också föräldrarna att det är viktigt, och de lär sig att se sina rättigheter och möjligheter, säger Elisabeth Hammarberg. Utbildning är nyckeln till framtiden.
Läs mer om årets Barnens rätt-kampanj och se filmen om barnen i Bangladesh på www.pmu.se.

FAKTA

  • Projektet med förskola på minoritetsspråk i Bangladesh kommer att starta 2018 och drivas tillsammans med den lokala samarbetspartnern SIL Bangladesh (en bangladeshisk NGO som arbetar för att främja rättigheter för minoritetsbefolkningar).
  • Cirka 130 barn kommer att få delta i undervisningen på sitt eget språk och ytterligare ca 1 000 barn kommer att få ökad kunskap om barns rättigheter.