Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Arbetsrätts- och avtalsseminarium

Lördagen den 29 oktober hålls det första av en rad seminarier om arbetsrätt och avtal för branschen Trossamfund och Ekumeniska Organisationer.

Seminariet hålls på Klara Södra Kyrkogata 1 i Stockholm och under dagen medverkar Lars Dicander från Arbetsgivaralliansen och Thomas Dahl, från Vision Ekumeniska (Tidigare SKTF Ekumeniska).
Under dagen kommer frågor kring uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl att behandlas, liksom omställningsförsäkringen (Trygghetsrådet TRS) och övriga försäkringar. Dessutom kommer innehållet i det nya bransch- och löneavtalet för Trossamfund och Ekumeniska organisationer att gås igenom, med särskild betoning på förändringar.
Det här löneavtalet är det som gäller för anställda i de allra flesta pingstförsamlingar.
Seminariet pågår mellan 10 och 14 och är kostnadsfritt och innehåller en lättare lunch, men kräver anmälan till fanny.stromberg@arbetsgivaralliansen.se
Liknande seminarier kommer att äga rum i Örebro den 10 december 2011, Skövde den 28 januari, Umeå den 18 februari och Nässjö den 10 mars 2012.