Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Arbete med teologi kring barn och familj

Institutet för pentekostala studier, IPS, kommer i år att arbeta med att skapa ett underlag till fördjupade diskussioner om ”pentekostal teologi kring barn och familj”. Arbetet kommer framför allt att ske under hösten och inleds med ett idéseminarium i Pingstkyrkan i Uppsala den 31 augusti.

Under förra året fick IPS Pingsts uppdrag att skapa ett underlag för diskussionerna om medlemskap i svenska pingstförsamlingar. Det resulterade i rapporten med titeln Medlemskap. I den medverkade fem författare som representerade fem olika perspektiv på frågan. Detta häfte har använts i olika sammanhang för att fördjupa diskussionerna i dessa frågor.
Nu är det alltså dags att ta sig an teologin kring barn och familj.
Till idéseminariet i Uppsala är drygt tiotalet ledare som på ett eller annat sätt arbetat med dessa frågor inbjudna. Tanken är att de tillsammans under en dag ska ”brainstorma” omkring detta ämne.
Det kan till exempel handla om motiveringen till varför barn inte får vara med och fira nattvard, om barn kan vara bärare av andliga gåvor eller om det är föräldrarnas eller församlingens yttersta ansvar att ge barnen andlig fostran.