Anmälan till Pingst Ledare har öppnat

Arabisk webbkyrka lanserad

Arabisktalande som inte har någon kyrka där de bor, eller som inte vågar gå till någon kyrka kan nu besöka webbkyrkan www.awbhome.me

Den mycket avancerade hemsidan är tänkt att fungera som en virtuell husförsamling, men även en ”bank” för undervisning, filmer, musik med mera.