Pingst Pastor 13 januari Läs mer

"Älska Norrland" startar idag

I dag inleds Älska Norrland, som är en arbetskonferens för pingstpastorer verksamma i Norrland.

Konferensen hålls på Lägergården Aggön vid havet strax utanför Örnsköldsvik.
I år är det tredje gången, som den här konferensen anordnas, och på årets agenda står samtal och bearbetning av frågor kring diakoni, plantering, omstart och församlingsstöd i norra Sverige, samt kring konferenserna Lappis och Unite.
I ledningsgruppen för konferensen, som riktar sig till föreståndare, pastorer, församlingsmedarbetare och församlingsordförande, ingår Jörgen Fahlstedt, Lycksele, Roland Pettersson, Skellefteå, Lennart Holmner, Umeå, David Sundström, Luleå, Malte Holmkvist, Boden, Tommy Sandkvist, Sundsvall och Stefan Beimark, Örnsköldsvik.
Konferensen avslutas med lunch på torsdag.