Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!

”Älska Norrland” om framtid och integration

Undervisning och spaning när pastorer samlades på Aggösundet.

Ett sjuttiotal deltagare samlades till årets konferens ”Älska Norrland” den 23-25 augusti. Konferensen ägde rum på lägergården Aggösundet i Örnsköldsvik. Programmet innehöll undervisning av Daniel Alm och Stefan Beimark om att våga tro och gå framåt med Gud som församlingsledare och församlingar.

En viktig fråga handlade om hur församlingen ska rekrytera och vårda församlingsledare och pastorer. En framtidspanel bestående av Helena Jakobsson, Frida Nyberg och Samuel Ärlebrandt gjorde en spaning om vad de tänker, tror och hoppas kring församlingarnas utveckling. Enligt dem är ödesfrågorna bland annat ledarskap, mod, mission och glädje.

Ett genomgående tema församlingarna ar också frågan om integrationen. Nätverket Älska Norrland beslutade att ställa sig bakom en afghansk pastor för att hjälpa norrlandsförsamlingar att möta afghaner. Förra året kom enligt uppgift över 40 000 afghaner till Sverige.