Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Älska Norrland avslutas i dag

I dag avslutas årets Älska Norrland, som är en arbetskonferens med fokus på strategiska samtal om Guds rike i norra Sverige. Kommande Lappis och Unite, samt församlingsplantering och nystart och erfarenheter av att växa upp i frikyrkan har i år varit fokusfrågor.

Konferensen planeras av en ledningsgrupp bestående av Jörgen Fahlstedt, Lycksele, Roland Pettersson, Skellefteå, Lennart Holmner, Umeå, David Sundström, Luleå, Malte Holmkvist, Boden, Tommy Sandkvist, Sundsvall och Stefan Beimark, Örnsköldsvik.
Deltagarna har bott på lägergården Aggön vid havet norr om Örnsköldsvik, en del i gården, andra i egen husvagn eller husbil.
I tisdags behandlades frågor kring hur församlingar kan vara varandra till tjänst, i frågor kring plantering och omstart.
I går besöktes samlingen av Peter Hallström och Sofia Mirjamsdotter, som delade sina erfarenheter kring att växa upp i frikyrkan. På eftermiddagen var det tema och fokus för kommande Lappis och Unite som behandlades.
I dag fortsätter det samtalet, liksom också möten i Pingst Pastors processgrupper.
Konferensen avslutas vid lunchtid.
Älska Norrland är tänkt att vara en årligen återkommande mötesplats för pingstpastorer från norra Sverige med syftet att gemensamt bidra till arbetet med att nå Norrland med de goda nyheterna om Jesus. Den hölls för första gången förra året.