Enligt den färskaste statistiken från landets pingstförsamlingar är 40 av 304 föreståndare kvinnor. FOTO: LIGHTSTOCK

Enligt den färskaste statistiken från landets pingstförsamlingar är 40 av 304 föreståndare kvinnor. FOTO: LIGHTSTOCK

Allt fler kvinnor blir föreståndare

Drygt 13 procent av föreståndarna i landets pingstförsamlingar är kvinnor. För 15 år sedan var det drygt fem procent. Sakta, men säkert, ökar andelen kvinnor.”Om vi på allvar vill vara en rörelse som aldrig slutar att växa, har vi inte råd att avstå den kallelsekraft kvinnor bär”, säger Pingsts föreståndare Daniel Alm.

– Det är helt i linje med vår läsning av Apostlagärningarna och även med händelserna på Azusa street i Los Angeles, innehar alla ledarpositioner i församlingen. Anden kom över alla i övre salen och på Apostolic Faith Mission utsågs tolv äldste, varav sex var kvinnor.
– Det måste få vara kallelse och andeuppfyllelse som kvalificerar till tjänst, inte ålder, etnicitet eller kön. Pingströrelsen har ju också kallats en ”kvinnoreligion” ibland, så det är en sorg att vi inte har gjort tillräckligt för att se kvinnor också bära exekutiva positioner. Desto roligare är det att vi nu kan konstatera en vändning, en utveckling jag tror att vi bara har sett början av. Om vi på allvar vill vara en rörelse som aldrig slutar att växa, har vi inte råd att avstå den kallelsekraft kvinnor bär, kommenterar Daniel Alm, föreståndare för Pingst.
Magnus Wahlström, ansvarig för Arkiv och forskning på Pingst, har tagit fram siffrorna som visar på att andelen kvinnliga föreståndare ökar. Han utgår då från de uppgifter pingstförsamlingarna lämnat till Pingströrelsens årsbok.
I år har 304 av 439 församlingar anmält att de har en föreståndare. Av de 304 föreståndarna är 40 kvinnor. 15 av dem arbetar i samverkansförsamlingar. Här kan man notera att samverkansförsamlingar alltså har en betydligt större andel kvinnor som föreståndare än övriga pingstförsamlingar, 37,5 procent jämfört med drygt 13 procent.
För fem år sedan var andelen kvinnliga föreståndare knappt åtta procent. Sju av kvinnorna var föreståndare i samverkansförsamlingar.
Går man tillbaka ytterligare fem år, det vill säga till 2008, så var andelen kvinnliga föreståndare sju procent. 2003 var det fem procent och 1993 endast lite drygt 2 procent kvinnliga föreståndare.

Läs intervjuer med tre föreståndare:
Monica Werner
Camilla Brolin
Linnea Sennehed