Allt fler kvinnliga föreståndare

Antalet kvinnliga föreståndare inom Pingst har ökat från 24 till 46 på sex år. En av dem är Elloise Nordkvist, pastor och föreståndare i Pingstkyrkan Helsingborg. Totalt finns 306 föreståndare.

Vad tycker du om att ni kvinnliga föreståndare fortsätter att öka?

– Det är fantastiskt att det jämnas ut, att alla som har kallelsen får tjäna i den. Vi behövs allihop. För 20 år sedan kunde jag med enkelhet räkna de kvinnliga kollegorna, men det som var extraordinärt då är naturligt idag. Inte minst i den yngre generationen. Det är glädjande.De kvinnor som gått före har fått bryta ny mark och nu behöver vi inte kämpa så hårt längre. Det finns plats vid bordet för både kvinnor och män vilket ger mig hopp.

Hur är det att vara kvinnlig föreståndare inom Pingst idag?

– Under min första tid som förkunnare, i slutet av 1990-talet, fanns det personer som valde att gå ut när jag predikade. I dag tycker jag att jag möter respekt och en kollegial värme i alla sammanhang som jag kommer till. Jag tycker inte att jag särbehandlas. I en del sammanhang där det tidigare mest funnits män, kan en grabbighet dröja sig kvar i jargongen utan några medvetna avsikter. Den försvinner snabbt.

Hur ska vi få andelen kvinnor att öka ännu mer?

– Ju fler kvinnor som syns och har en självklar plats, desto enklare är valet. Det är lättare att välja en kvinnlig föreståndare när man ser goda exempel på det. Sen ska vi alltid välja den person som är mest lämplig för uppdraget.Under en tid var det viktigt att medvetet pusha kvinnor. Fler behövs fortfarande, men resan är enklare nu när det finns många kvinnor att ta rygg på.

Läs en e-publikation från Teologiska nätverket i Pingst om jämlikhet och tjänst i Guds rike