Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Allsångskonserter på stadsfest

Nu i helgen är det stadsfest i Linköping. I samband med det passar Sionförsamlingen på att anordna en allsångskonsert på lördag eftermiddag på Borggården. Dessutom blir det allsångsfest på lördag kväll och en allsångsgudstjänst på söndag förmiddag i församlingens kyrka Cupolen.

Terese Fredenwall och Roland Utbult medverkar i allsångskonserterna.
Under helgen kommer även Lennart Magnussons stiftelse för läsarsångernas bevarande att dela ut ett stipendium till en artist som bevarar det kristna kulturarvet i allmänhet och läsarsångtraditionen i synnerhet. Förra året fick Samuel Ljungblad ta emot priset.