Sommarkurs på Furuboda Nu har anmälan till årets sommarkurs på Furuboda i Skåne öppnat. Sista anmälningsdag är 3 april.

Allkristen bön för konvertiter idag

I dag uppmanas landets kyrkor av Sveriges kristna råd att särskilt be för konvertiter i asylprocessen.

– Bön är något av det kristna modersmålet. Därför är det naturligt för oss att uttrycka oss i gemensam bön för denna grupp av asylsökande samtidigt som vi fortsätter vårt påverkansarbete och det praktiska stödet i församlingarna, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.
Förbönsgudstjänster kommer att hållas i många kyrkor runt om i landet, exempelvis i Linköping, Falun, Härnösand, Östersund och Eskilstuna. I Göteborg arrangeras en ekumenisk manifestation på Nordstan, ljusvandring och en förbönsgudstjänst i Domkyrkan. Bland de medverkande finns biskop Susanne Rappmann.
– Vi får fortfarande exempel på att Migrationsverket misstror personer som konverterat till kristen tro, trots att vi ser en genuin omvändelse, säger Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.
Sveriges kristna råd har ifrågasatt Migrationsverkets bedömning av konvertiter och har i samtal med myndighetens ledning påtalat systematiska brister. Kyrkoledarna anser att myndighetens beslut bör grundas mer i hur konvertiten praktiskt lever sin tro och mindre om konvertitens teoretiska kunskaper. Även om vissa förbättringar skett i Migrationsverkets handläggning finns fortfarande brister. Därför uppmanar kyrkoledare inom Sveriges kristna råd till fortsatt bön för konvertiter och deras situation.
– Religionsfriheten har ofta en svag ställning i vårt land. Behandlingen av konvertiter belyser tyvärr detta faktum, säger biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift.
– I en situation där Sverige stänger gränserna och utvisar kristna till världens näst farligaste land för kristna behöver vi samlas till bön för landets alla flyktingar och konvertiter. När Sveriges dörrar stängs är fönstret mot himlen fortfarande öppet och ingenting är omöjligt för Gud, säger Christian Mölk, Pingsts representant i SKR:s arbetsgrupp för migration och integration.