Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Akut upprop för DR Kongo från PMU

PMU har skickat brev till alla svenska pingstförsamlingar med ett akut upprop eftersom organisationen behöver samla in fem miljoner kronor innan året är slut för att inte äventyra människors liv i DR Kongo.

Uppropet kommer sig av att Sida har meddelat att de för närvarande inte ger stöd till undernärda barn samt för de vårdinsatser som sker av sexuellt utsatta kvinnor i DR Kongo. Detta eftersom Sida inväntar resultatet av en pågående revision.
– Vi välkomnar Sidas granskning av vår samarbetspartner CEPAC och gör allt för att förse dem med det material de önskar, säger PMU:s direktor Niclas Lindgren.
– Men ett avbrott i finansieringen riskerar livet på många undernärda barn och tusentals kvinnor får inte den vård de behöver att de utsatts för sexuellt våld. Därför vädjar vi till församlingar, second hand-butiker och enskilda att vara med och göra en ordentlig insats för att arbetet ska kunna fortsätta under tiden som vi saknar Sidas finansiering, fortsätter Niclas.

I östra Kongo arbetar svenska pingströrelsens systerkyrka CEPAC med flera viktiga insatser. Ett av dessa projekt förser årligen cirka 5 000 undernärda barn med mat och näring. PMU har tillsammans med CEPAC bedrivit detta nutritionsarbete sedan 2003. CEPAC är för närvarande ansvarig för 16 nutritionscentra där barnen får akut medicinsk vård för undernäring eller långsiktigt näringstillskott beroende på behov. Om det blir ett glapp i distributionen av näringstillskott till de undernärda barnen kan deras liv sättas på spel.
En annan viktig del av arbetet i DR Kongo är behandlingen av sexuellt utsatta kvinnor vid Panzisjukhuset, vilket är ett arbete som pågått sedan 2004. Genom detta projekt tar Panzisjukhuset hand om en betydande andel av de kvinnor som utsatts för sexuellt våld i provinsen (enligt hälsoministeriets beräkningar uppgår det till 25 procent.
Panzi är det enda sjukhuset i provinsen som kan behandla svåra gynekologiska skador och patienter refereras även hit från närliggande provinser och grannländer.

Nutritionsinsatserna för barn och behandlingen av sexuellt utsatta kvinnor har under lång tid finansierats med medel främst från Sida och EU. Sidas beslut att inte stödja arbetet förrän resultatet av den pågående revisionen är färdigt innebär ett rejält underskott av finansieringen av insatserna.
För att arbetet ska kunna fortsätta under resten av 2011 måste fem miljoner kronor finansieras på annat sätt.
Den som vill vara med och stödja detta livsviktiga arbete kan sätta in pengar på PMU:s plusgirokonto
90 00 50-6. Betalningen ska märkas med ”Kongo”.