Äktenskapets dag på söndag

På söndag firas återigen Äktenskapets dag. Sedan 2007 har Äktenskapet firats på initiativ av Svenska Evangeliska Alliansen på söndagen i samband med Alla hjärtans dag.

- Äktenskapet är Guds grundläggande design för relationen mellan man och kvinna och det är därför av stor betydelse för den kristna kyrkan att vårda, uppmuntra och stötta gifta par livet ut. Jesus själv talade om äktenskapet unika ställning. Det livslånga äktenskapet mellan en man och en kvinna var ett distinkt kristet bidrag till den västerländska civilisationen, vilket bland annat historikern Rodney Stark har visat.
Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, och fortsätter:
– Den kristna synen på äktenskapet har bidragit till större jämlikhet mellan könen. Historiska studier visar att i början av den kristna kyrkan gifte sig kristna kvinnor mycket senare än romerska, som oftast blev bortgifta mot sin vilja innan de hade nått puberteten.