Äktenskapets dag i morgon

Sedan 2007 har Äktenskapets dag firats i Sverige söndagen före Alla hjärtans dag. Svenska Evangeliska Alliansen, SEA, uppmanar alla församlingar att i morgon lyfta fram Guds tanke för äktenskapet.

SEA drev häromåret kampanjen ”Bevara äktenskapet”, där man argumenterade för att staten har skäl att behålla den traditionella definitionen av äktenskapet som en relation mellan en man och en kvinna och också hävdade att ett beslut om könsneutralt äktenskap utifrån ett rättighetsargument leder till krav på att det också ska göras antalsneutralt. I dag förs en debatt om polygami.
”Just därför har församlingen en alldeles speciell uppgift att lyfta fram Guds tanke för äktenskapet Ä att det är en central del av Guds tanke för människan och en grundval för samhället. Dessutom är varje enskilt äktenskap av största värde för både makarna, barnen och omgivningen. Därför är det angeläget att äktenskapet lyfts fram i Sveriges församlingar om och om igen”, skriver SEA:s generalsekreterare Stefan Gustafsson i sitt senaste nyhetsbrev.
På organisationens hemsida fick en resurssida med material att använda sig av, www.sea.nu