Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

90-årsjubileum i Alsterbro

Under påskhelgen firade Filadelfiaförsamlingen i Alsterbro sin 90-årshögtid och många som har eller haft anknytning till församlingen fanns med för att delta i jubiléet.

Stefan Arvidsson, som var evangelist i Slättingebygd på 60-talet, en utpost till Alsterbro, predikade i högtidsgudstjänsten. Han talade bland annat om församlingen uppgift att vara ett ljus som upplyser och vägleder och att vara en plats där man kan få hjälp.
Församlingens ordförande Solveig Andersson berättade hur församlingen växt fram och ett bildspel belyste de olika skeenden i församlingen, som i dag har 58 medlemmar.