39 döpta i Aspnäskyrkan under 2009

I dag hålls årsmöten i många av landets pingstförsamlingar. När församlingens vikarierande föreståndare Monica Winerdal läser årsberättelsen i Aspnäskyrkan i Järfälla kommer den bland annat att innehålla uppgiften att församlingen under förra året döpte 39 personer. Något som församlingen är mycket tacksam för.

- Vi är så tacksamma och glada för att så många velat döpas under året som gått, säger Monica Winerdal och berättar att dopkandidaterna framför allt kommer från de olika invandrargrupperna och från ungdomsskaran.
Församlingens romska grupp har döpt 21 personer, den persiska 10 stycken och den eritreanska 1. Dessutom har 7 svenska ungdomar valt att gå dopets väg.
En gång i månaden anordnar församlingen stormöte då alla olika språkgrupper firar gudstjänst tillsammans. Den persisktalande gruppen och den eritreanska har egna samlingar på söndagseftermiddagarna, men brukar också delta i den svensktalande gudstjänsten på söndagsförmiddagarna.