Pingst Pastor 13 januari Läs mer

TV-andakter från Äppledalen

Sveriges Televisions sommarandakter spelas i år in i Äppledalen i Huskvarna. Niklas Hallman, tidigare pingstpastor ibland annat Gränna och Jönköping och numera musteriansvarig på Rudenstams Bär, är programledare. Vid sin sida kommer han att ha musikern och ALT-studenten Maria Gustin Bergström.

Deras gemensamma intresse för trädgårdsodling, natur och kreativitet kommer att utgöra en röd tråd i samtalen med de olika gästerna, som kommer till Äppledalen.
Andakterna sänds fem söndagar i rad i SVT2 med början 31 maj. Självklart kommer de också att kunna ses på www.svtplay.se