Dags för administratörskonferens

I början av april är det dags för konferensen Pingst Administratör. Den vänder sig till alla som jobbar med ekonomi, bokningar, ansökningar, kommunikation, samordning och liknande i en församling.

Konferensen hålls den 2-3 april på Pingsts huvudkontor i Alvik.
Dagarna hålls ihop av Madeleine Hansson, Monica Söderkvist och Anna-Carin Rabnor.
På programmet står bland annat presentation av olika digitala verktyg som kan underlätta administration, uppföljning av GDPR, undervisning om Pingsts historia och om stress och stresshantering samt rika möjligheter till nätverkande och gemenskap.
Senaste anmälningsdag om deltagande är 25 mars.
Läs mer detaljer om konferensen här: