Nationell bönedag 22 november Läs mer

Bön för Sverige idag

Idag på Sveriges nationaldag kommer det att hållas ekumeniska bönesamlingar runt om i hela Sverige, där deltagarna ber för varje ort och hela landet med fokus på samhällets behov och för en folkväckelse i Sverige.

Det allkristna nätverket Sverigebönen har i över 10 år sett nationaldagsbönen växa i stad efter stad där man kommer samman för att söka stadens och landets bästa på en nationell bönedag. Förra året var det nationaldagsbön på närmare 250 olika platser i landet.
”Väckelse är inget luddigt, långt borta eller något som vi bara hoppas på. Väckelse kommer som ett resultat av att Guds folk enträget och uthålligt ber honom om att det ska ske. Det visar väckelsens historia från alla tidsepoker. Vi tror att bön är nyckeln till väckelse och upprättelse i vårt land och att vi som troende behöver stå samman och träda fram inför Gud och be om nåd för vårt land!”, skriver Sverigebönens ordförande Patrik Sandberg på hemsidan sverigebonen.se där det också går att se vilka platser i Sverige där det anordas Sverigebön idag.