Dags för Pingst Pastor

575 pastorer och predikanter kommer till svenska Pingströrelsens årliga pastorkonferens Pingst Pastor, som startar idag. I år besöks konferensen av pingstledarna från Island, Danmark, Norge och Finland. Bland gästtalarna finns pastorsparet Sophia och Glyn Barrett från Audacious Church, England.

Konferensen hålls liksom tidigare år på hotellet Clarion Sign i centrala Stockholm och pågår till och med torsdag eftermiddag.
– Förhoppningen är att dagarna ska innebära gudsmöten till nytta för våra församlingar och många människor långt utanför våra sammanhang, säger Daniel Alm, ledare för den svenska Pingströrelsen.
Vid sidan av storsamlingar och gudstjänster arrangeras seminarier som erbjuder fördjupning och är redskapsinriktade.
– Just nu befinner sig rörelsen i ett positivt momentum och vi vill vara en rörelse som växer i landets alla kommuner genom församlingsplantering och församlingsutveckling. Vi tänker att tillväxt på hemmaplan också ska möjliggöra fortsatta internationella satsningar, säger Daniel Alm.
Bland talarna återfinns bland andra Truls Åkerlund, Norge, som forskat på fenomenet pingstledarskap, Andreas Nielsen, lead pastor Hillsong Church Stockholm,  Joel Halldorf, författare och docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet ochDaniel Alm, föreståndare Pingst – Fria församlingar i samverkan.
Pingst Pastor är ett nätverk för personer som bär på kallelsen att vara förkunnare, har fått detta bekräftat av en lokal församling och vill överlåta sig till den gemenskap som erbjuds i trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan. Den årliga konferensen är en plats för gemenskap, inspiration och fortbildning.