SÄND - med missionen i fokus

30 dagars bön för muslimvärlden

I dag inleds bönesatsningen 30 dagar i bön för den muslimska världen. I år äger den rum för tjugofemte gången.

Som en hjälp för bedjarna ges en böneguide ut med texter och böneämnen för varje dag under perioden 15 maj – 14 juni, som sammanfaller med muslimernas fastemånad ramadan.
Satsningen 30 dagar för 25 år sedan med att en grupp missionsledare, som bad vid ett möte i Mellanöstern fick stor nöd för muslimvärlden och att ännu mer visa på Guds kärlek för muslimska människor.
Teamet som producerar artiklarna och böneguiden utgörs av människor från hela världen. De svenska utgivarna av 30 dgar i bön är IBRA, EFS, UMU, SAM, Open Doors, EFK, Ljus i Öster, Pingst Jönköping, Gå ut mission, The new life network och OM.
Satsningen går att följa på Facebook, Twitter och Instagram med sökordet pray30days. Det finns också en hemsida med adress www.pray30days.org