Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!

Lappis ser både bakåt och framåt

Temat för årets Lapplandsvecka är ”Tillbaka till framtiden”. Veckan inleds i dag med en festival då Frank Ådahl och Ahlgrens kapell medverkar och sedan följer en grillkväll för alla.

Årets tema ”Tillbaka till framtiden” har sin bakgrund i Pingsts antagna framtidsbild och vill utforska hur det som är gott och rätt i pingströrelsens rötter kan tas med in i framtiden. Hur bär vi arvet vidare?, skriver värdpastorJörgen Fahlberg på Lappis egen hemsida. Med Jesus, familjen, församlingen, samhället och världen.
Även på Lappis anordnas parallella seminarier varje dag och möten för barn. Måleri, snide, origami och processmåleri erbjuds i den särskilda kreativa zonen och det finns också chans till fysträning.
Lappis avslutas med en gudstjänst den 8 juli.
För detaljerat program och information om talare se www.lapplandsveckan.se