Anmälan till höstens Pingst Ledare är öppen

Daniel Alm om frihet och moral

Vi kan inte uppnå frihet utan värderingar och moral, människan är för komplex och i större sammanhang hopplöst förlorad att lösa detta på egen hand. Samtidigt blir moral och värderingar utan källa ett mekaniskt och syrefattigt, zombieliknande samhälle. Det skriver Pingstföreståndare Daniel Alm i en artikel införd i det senaste numret av tidskriften Axess.

I artikeln med rubriken Frihet att tillbe lyfter han behovet av moralisk motståndskraft. Något han menar är skriande för att människovärdet inte ska nyttoberäknas. Denna motståndskraft kan inte komma från vilken källa som helst.
Han skriver om att den sekulära staten är värd att försvara, men att det inte ska förväxlas med ett sekulärt samhälle. Det är utopiskt att tro att frihet etableras utan någon form av gemensam moral. Det är lika utopiskt att tro att moral i sig kommer till via lagstiftning utan någon form av livsvision, någon form av tro.
Han ställer frågan vilka konsekvenser det får när det individualiserade Sverige ska integrera människor med en annan bakgrund och syn på samhället? Att tro att populism och fanatism bekämpas genom privatiserande av livsåskådningsfrågor, menar han endast kommer att leda till ökade spänningar.
Han citerar hur Angela Merkel uppmanade kristna att börja gå i kyrkan mer i stället för att känna ångest över troende muslimer.
I avslutningen av artikeln ställer han frågan var och hur de kollektiva värderingarna och moralen ska formas.
Läs artikeln i sin helhet här:
Fotnot: Axess är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.