Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Kvinnokonferens om bön

Nu i helgen hålls en kvinnokonferens i församlingen Vision Evangelique Mondiale World Evangelical Vision i Västertorp i södra Stockholm. Temat för konferensen är bön.

Utgångspunkten för konferensen är orden i Lukas 23:27 – 29: ”En stor folkmassa följde med, och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vända sig om och sade till dem; Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man skall säga: Saliga de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött och de bröst som inte har gett di.”
Samlingarna hålls i församlingens lokal på Störtloppsvägen i Västertorp. Talare är Joelle Kaleta, Clotide Rubagumya, Chantel Binoa, Sylvie Kotanghe, Claudine Ntwari och Sephora Likendja.