Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Brassband möts i Smyrna

I dag startar årets brasskonferens. Den hålls i Smyrnakyrkan i Göteborg och har fokus på hur brassbanden kan anpassa sig efter den nya tiden och på nytt bli en naturlig del i gudstjänsten och församlingen.

Instruktör under årets Brasskonferens är David Glänneskog, trumpetare som började skriva musik redan som 13-åring. Har bland annat spelat med Göteborgs symfoniker och Göteborg Wind Orchestra. Han är dirigent för Betlehemskyrkans musikkår.
Konferensen pågår till och med söndag.