Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.
FOTO: LARS HERMANSSON

FOTO: LARS HERMANSSON

Furuboda-lägret pågår nu

Just nu pågår en gemenskapsvecka på Furuboda i Skåne. Målgruppen är familjer med barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt unga vuxna.

Lägret på Furuboda pågår till och med 23 juli och erbjuder en havsnära miljö med fantastisk tillgänglighet.
Gemenskapsveckan arrangeras i samarbete mellan Furuboda, Pingstförsamlingarnas Handikappverksamhet, PHV, och June Folkhögskola.
Fotnot: Bilden är från lägret 2015, FOTO: LARS HERMANSSON