Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Hans Wikström ny LP-chef

Hans Wikström blir ny chef för LP-verksamheten. Inledningsvis på halvtid och från årsskiftet på heltid.

Hans Wikström välkomnas in i sin nya tjänst under rådslaget i dag. Han är väl förtrogen med LP-verksamheten efter att mellan 2011 och 2013 ha varit verksamhetsansvarig för det som då kallades Pingst Socialt.
Han har de senaste åren varit föreståndare i sin hemförsamling i Härnösand, men sa för ett par månader upp sig från den tjänsten utifrån en känsla att han skulle göra något annat.
Då var inte chefsskapet på LP något som låg i vågskålen. Men när han fick frågan var han beredd att komma tillbaka och svarade ja.
– Det har varit en fantastisk tid i församlingen i Härnösand, summerar han.
Pingstkyrkan där kommer fortfarande vara hans hemförsamling och det är också där han kommer att avskiljas för sitt nya uppdrag.
Det blir en delvis ny verksamhet han kommer tillbaka till, eftersom LP-styrelsen under det senaste året gjort en genomlysning av hela LP-verksamheten. Församlingsnära är ett viktigt ledord i det nya som växer fram. Exempelvis genom en tydlig koppling mellan regionledare för LP och lokala församlingar och satsning på församlingsnära stödboenden.
– Det är en glädje att Hans Wikström tar över ledningen av LP, säger Daniel Alm, föreståndare för Pingst. Vi ser framtiden an med tillförsikt!
De åtgärder som vidtagits under de senaste månaderna har bland annat inneburit att LP-verksamhetens ekonomi är i balans.

Fotnot: Kerstin Eriksson avslutade sin tjänst 1 december 2016 och direktor Madeleine Hansson har fungerat som t f verksamhetschef sedan förra sommaren.