Nätverksdag om flyktingar

Nätverksdag om flyktingar

20-tal deltog i nätverksdag

Drygt 20 personer, som representerade nio olika församlingar, deltog i lördagens nätverksdag kring flyktingarbete i församlingarna. Samlingen hölls i Filadelfiakyrkan i Stockholm och leddes av Ingrid Svanell, verksamhetsansvarig för Pingst Församling.

Under dagen medverkade bland andra Fredrik Olsson, pastor i Strängnäs. Han talade om drivkraften för församlingens integrationsarbete.
Ingrid Svanell gav aktuell information om flyktingsituationen och EU-migranter utifrån en sammanställning som gjorts av Kerstin Eriksson, verksamhetsansvarig för Pingst Socialt.
Lena Boberg informerade om en rapport som inom kort kommer att presenteras för Romanätverket.
På eftermiddagen fick deltagarna bland annat tips om praktiska hjälpmedel, om tolkutrustningar, möjlighet att dela ut Gideonitbiblar och i gruppen dela med sig av det som görs för flyktingar och EU-migranter i deltagarnas församlingar, samt dela erfarenheter.
Dessutom presenterades resultatet av den enkätundersökning om församlingarnas arbete för EU-migranter och flyktingar som Pingst nyligen gjort.