Utbildningsdagar om Trygg församling

Under våren anordnas flera utbildningsdagar för församlingar om att förhindra övergrepp. Samlingarna hålls i Pingstkyrkan Umeå, Pingstkyrkan Linköping och i Smyrna Göteborg.

Målsättningen är att en sådan här utbildningsdag ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.
Under utbildningen, som leds av Marina Andersson och Daniel Bergfors används bland annat kursmaterialet I Trygga Händer, som är framtaget av Frälsningsarmén. Efter genomförd kurs får alla deltagare ett kursintyg.
På programmet står undervisning om Policy för en trygg församling, Handlingsplan för en trygg församling, Krisplan vid övergrepp, Anmälningsplikt, Etisk tystnadsplikt och Principer vid rekrytering.
Utbildningen arrangeras av Pingst och Pingst ung i samarbete med Bilda och I Trygga Händer.
Utbildningsdagarna hålls 18 mars, 1 april och 22 april. Även under Nyhemsveckan och Lapplandsveckan kommer utbildningstillfällen att ges.
Läs mer här: