Överlämning av namnunderskrifter Julupproret, Foto: Natanael Johansson/Dagen

Överlämning av namnunderskrifter Julupproret, Foto: Natanael Johansson/Dagen

Nära 80 000 namn överlämnade till ministern

Nära 80 000 namn överlämnade till ministern

Migrationsminister Morgan Johansson fick i veckan ta emot listor med sammanlagt 79 224 underskrifter till förmån för Juluppropet.

Den 14 december lanserades Juluppropet – för en human migrationspolitik som ett initiativ av landets kyrkor genom Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet.
Av de insamlade namnen har 35.063 fyllts i via webben juluppropet.se och resterande namn (44.161) har kommit in på papper.
Namninsamlingens tre krav till regeringen var att ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, att undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening samt att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro. Detta var något som kyrkoledarna framförde till migrationsministern.
– Tack för ert engagemang, inte bara för att ni samlat in namnunderskrifter utan för ert praktiska arbete. Kyrkorna gjorde en fantastisk insats under det stora flyktingmottagandet, utan det civila samhällets insatser hade vi inte klarat av det, sade Morgan Johansson.
– Tillsammans behöver vi motarbeta negativa strömningar i vårt samhälle och tillsammans stå upp för mänskliga rättigheter, fortsatte Morgan Johansson.
– Juluppropet växte fram som en gräsrotsrörelse i våra kyrkor. Därför kändes det hedrande att få förtroendet att bära fram alla dessa namn till regeringen, sade Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.
– Vi lever i en tid då rimliga önskemål som att familjer ska få leva tillsammans tolkas som närmast orealistiska krav och därför är det glädjande att Juluppropet fått så stor uppmärksamhet, fortsatte Karin Wiborn.
Uppropet har debatterats flitigt i media genom ett 20-tal debattartiklar.
FOTO: NATANAEL JOHANSSON/DAGEN