Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Pingst har ett liv och ett budskap att dela

Daniel Alm i debattartikel i Dagen

I dag publicerar tidningen Dagen en debattartikel av Pingsts föreståndare Daniel Alm. Rubriken är "Vill Jesus ett perspektivskifte?". En av frågorna som ställs i artikeln är; Vilken väg ska vi gå framöver och vad ger störst engagemang för att se människor komma till personlig tro på Jesus Kristus?

Artikeln tar sin utgångspunkt i reflektioner i mötet med pingströrelser från olika delar av världen under årets Världspingstkonferens i Brasilien. ”Man talade om betydelsen av bön, om uppfyllelsen av den helige Ande, att berätta om Jesus för så många som möjligt och att starta nya kyrkor”, skriver han.
Han refererar sedan till en bibeltext från Markusevangeliets åttonde kapitel, där lärjungarna glömt att ta med sig bröd ut på sjön, men får en varning av Jesus om att akta sig för fariséernas och Herodes surdeg till svar.
”Varningen från Jesus handlar om att inte lägga till någonting till evangeliet (fariséernas krav på religiösa system) men också att inte dra bort något från evangeliets innehåll (Herodes, det inomvärldsliga systemet). Jag tror utmaningen är stor och verklig för oss, att varken lägga till eller dra ifrån någonting från det som är evangelium, det frälsande budskapet om Kristus.
De första apostlarna kämpade inte för åsikter, de stred för evangeliet och tvekade aldrig att dela det vidare. Själva grundbudskapet om människans tillstånd utan Gud och Guds lösning genom sin Sons frälsning på korset var det som var i fokus.”
Pingströrelsen har egentligen ingen debatt att vinna i samhället, utan ett liv att dela och ett budskap att förmedla genom goda ord och goda gärningar, skriver han vidare.
Läs hela artikeln här.