Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Ny utbildning om socialt entreprenörskap

Praktisk kurs på tre orter samtidigt.

June Folkhögskola i Jönköping och Hyllie Park Folkhögskola i Malmö startar tillsammans en ny utbildning inom socialt entreprenörskap. Utbildningen ska ge både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av att driva sociala projekt på idéburen grund. Den kommer att ges på tre orter, utöver skolornas hemorter även i Göteborg genom Saronkyrkan.

På varje ort kommer det att finnas en ansvarig kurslärare. Undervisningen sker via länk, och den praktiska handledningen får deltagarna på den ort där de studerar.

Tanken är att kursdeltagarna ska få pröva sina idéer i verkligheten direkt under kursens gång och få hjälp och stöd att utveckla dem. Det kan röra sig om allt från mindre projekt med enstaka grupper till större sociala företag.

Till utbildningen finns en referensgrupp med  representanter från Hela människan, Pingst socialt och andra utbildningsaktörer.

– En utbildning om socialt entreprenörskap är helt rätt i tiden. Sverige behöver civilsamhället, kyrkor och församlingar, mer än någonsin för att klara de stora utmaningar vi står inför. Jag är övertygad om att denna utbildning kommer att ge kraft åt nya idéer och leda till många nya initiativ, säger Kerstin Eriksson, verksamhetsledare för Pingst Socialt.

Utbildningen startar i augusti. För mer information och ansökan, se June Folkhögskolas hemsida.