Utbildningsdag om Trygg församling

I morgon hålls ännu en utbildningsdag för församlingar om att förhindra övergrepp. Den här gången hålls utbildningen i Pingstkyrkan i Västerås.

Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.
Under utbildningen, som leds av Marina Andersson och Daniel Bergfors används bland annat kursmaterialet I Trygga Händer, som är framtaget av Frälsningsarmén. Efter genomförd kurs får alla deltagare ett kursintyg.
På programmet står undervisning om Policy för en trygg församling, Handlingsplan för en trygg församling, Krisplan vid övergrepp, Anmälningsplikt, Etisk tystnadsplikt och Principer vid rekrytering.
Utbildningen arrangeras av Pingst och Pingst ung i samarbete med Bilda och I Trygga Händer.
Längre fram i vår hålls utbildningsdagar också i Motala, Mullsjö, Luleå och Linköping.

För mer information se här: