Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

10 miljoner kronor mer till samfunden

Det statliga stödet till tros¬samfund höjs med 10 miljoner kronor från och med 2012. Civilminister Stefan Attefall beskriver det som den största förändringen sedan kyrka stat-reformen.

Ökningen är uppdelad i två delar. Dels ska de bidragsberättigade samfunden få ytterligare 10 miljoner kronor till dagens pott på 50 miljoner kronor som de kan söka medel från och dels föreslås Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) få 2 miljoner kronor extra för att tillgodose regeringens behov av kunskap om och kontakt med- olika trossamfund.
– Det är relationer som är viktiga om det dyker upp problem, men också för att förstå trossamfundens roll i att bygga upp det nya Sverige, säger Attefall till tidningen Dagen.
Ersättningen till området Trossamfund har inte höjts under 2000-talet och med tanke på inflationen innebär det att bidragen i praktiken har minskat.

Fotnot: 22 trossamfund får i år statliga bidrag.
Pingströrelsen är ett av dessa.