Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

”Älska Norrland” startar i dag

I dag inleds konferensen ”Älska Norrland”, som vänder sig till pastorer och äldste verksamma i Sveriges norra delar. Inbjudare är pingstförsamlingen i Örnsköldsvik.

Det övergripande syftet med konferensen är att tillsammans finna vägar för att nå regionen med evangelium. Träffen har kommit till som en uppföljning på Pastorsakademin och pingstförsamlingen i Örnsköldsvik, som i många år stått värd för en evangelistvecka, har tagit på sig att inbjuda till en ny årlig konferens med fokus på Norrland.
Konferensen, som pågår fram till torsdag, hålls på församlingens lägergård på Aggö utanför Örnsköldsvik. Under de tre konferensdagarna kommer det stora fokuset ligga på att tillsammans jobba med olika frågor, som till exempel hur de vita fläckarna i regionen kan nås och hur de pastorslösa församlingarna kan få hjälp och stöd. Självklart är också tid avsatt till att bedja och läsa Bibeln tillsammans.