fbpx

Pingst Mission

Svensk Pingstmission

Det är en självklarhet sedan pingstdagen att den kristna kyrkan missionerar. Liksom elden existerar genom att brinna existerar kyrkan genom mission, varför den upphör att vara kyrka om den inte missionerar. Kyrkan är sänd av Jesus till hela världen, för att hela världen. Det handlar om ett odelbart uppdrag, där varje del bär helheten i sig.

Svensk pingstmission och svensk pingströrelse är samma sak. Vi har alltid varit på väg med olika former av stöd och förböner, alltid velat sända människor för att fler ska nås av evangeliet och för att fler ska få upprättade liv. Vi tror på den lokala församlingens globala uppdrag och vi vill med de gemensamma resurser vi har odla och utveckla den tanken. Varje pingstförsamling som bedriver mission står också för den gemensamma pingstmissionen – det är vi tillsammans som skapar den.

All form av mission utgår från den lokala församlingen och är även det i framtiden. För att fortsätta med mission för vår tid behöver vi stärka samarbetet mellan våra lokala församlingar i det internationella missionsuppdraget genom att bygga en motorväg för samverkan med målsättning att nå de minst nådda, hjälpa de mest utsatta, sända svenska missionärer och utveckla våra internationella relationer. Motorvägen heter Pingst international

Pingst International

”Vår starka tillväxt i medlemmar och ekonomiska resurser på hemmaplan, har gjort att vi har kunnat utöka vårt globala missions- och hjälparbete på ett sätt som vi aldrig tidigare trodde var möjligt. Vi tar allt större del i nätverk inom den globala växande rörelse vi är en del av. På bara 15 år har vi blivit en radikalt starkare kraft för att sprida Guds kärlek till människor, genom att bli ett hem för människor som saknar hem och ge hopp till de som saknar hopp, på världens alla kontinenter.”

Samverkan Svensk Pingstmission

Presentation av tematiken:

Minst nådda

Mest utsatta

Missionärerna från Sverige

Relationerna i Världen och teologi

Minst Nådda

Onådda folk – Kampanjevangelisation – Pionjärmission – IBRA

Var på jorden saknas det fortfarande evangeliskt kristna kyrkor?

Bland vilka folkgrupper finns det fortfarande inte inhemska församlingar? Till vilka språk är Bibeln ännu inte översatt? Bland vilka folkgrupper har vi och andra missionärer inte varit?

Till dessa platser bör vi gå först och främst med budskapet om Jesus. Där bör vi arbeta med att forma lärjungar och plantera församlingar.

Svensk Pingstmission

Svensk Pingstmission är bärare av denna pionjäranda, och har en tydlig apostolisk funktion. Det innebär att var vi än arbetar så kan vi bidra till inriktningen att plantera församlingar bland de minst nådda. Om vi t.ex. stödjer en bibelskola i ett mer kristet land kan vi i så fall målmedvetet undervisa om och utrusta för pionjärmission. Den som arbetar med församlingsutveckling på ett äldre missionsfält kan också bidra till ett ökat fokus på de minst nådda.

Tematisk Ledare:

Niclas Collen

Mest utsatta

Diakoni – Bistånd – Katastrofhjälp – PMU

Diakonalt arbete

Vi vill i vårt diakonala arbete se människor och deras behov i ett holistiskt perspektiv där röst, ekonomi, andlighet, miljö, sociala perspektiv och jämställdhet inkluderas. När vi har jämställdhet, d.v.s. allas lika rätt, som mål så medför det positiva följdverkningar för individer och samhällen. Kvinnor och män, flickor och pojkar får samma förutsättningar för att kunna forma sina egna liv och bidra och påverka samhället de lever i.

Det bidrar till ett samhälle som blir bättre för alla individer där fattigdomen minskar, fler går i skola och utbildar sig, hälsan förbättras och freden blir hållbarare.

Tematisk Ledare:

Niclas Lindgren

Missionärerna från Sverige

Sänd – Fortbildning – Missionärsträffar – Teamresor – Pastorsresor – Missionärsbetänkandet

Missionärer

Det har funnits enskilda människor som burit vittnesbördet om Jesus med sig vart de än kommit. Så var det exempelvis i början av Apostlagärningarna. Missionshistorien visar oss nödvändigheten av ett medvetet sändande. Församlingen i Antiokia blev det första exemplet då de sände Barnabas och Paulus. Det behövs församlingar och missionsorganisationer som aktivt sänder missionärer för att fullfölja uppdraget.

Vi är en sändande rörelse

Vi vill se en rörelse bland svenska pingstförsamlingar med ett starkt engagemang att göra alla folk till lärjungar både lokalt och globalt. Gud kallar oss att höja blicken och se de möjligheter som finns att nå människor med evangelium.

Nätverksträff

25 september 10-14.00 Nätverksträff för nya missionärer. 

Tematisk Ledare:

Andreas Svedman 

Relationerna i världen

Memo of understanding – Pentecostal World Mission – Pentecostal European Mission – Nätverk – Pingstteologi

Teologi

För en församlingsrörelse är det nödvändigt att bibeltroheten hålls högt för att upprätthålla en sund andlighet. Tillsammans med våra systerkyrkor vill vi stärka bibelundervisningen på flera nivåer i våra rörelser. Det behövs en bred bas av bibelkunskap och samtidigt möjlighet till spetskompetens för högre teologiska studier.

Det finns ett antal teologiska frågor som är en utmaning i vårt missionsarbete. Det kan skilja mellan rörelser och miljöer, men rör bland annat livsstilsfrågor, viss framgångsteologi och synkretism liksom ledarsyn. Vi vill uppmuntra till en omvärldsanalys för att identifiera de teologiska frågor som vi uppfattar mest brännande.

Internationella relationer

Vi vill inbjuda våra systerkyrkor till en närmare gemenskap där vi möts i ömsesidig vilja att stå varandra nära. I en sådan relation vill vi vaka över frestelsen att falla tillbaka i en relation som bygger på ensidigt givande och mottagande. Vi är övertygade att vi är både givare och mottagare i en sådan relation.

Vi vill hitta vägar där vi kan samverka för att intensifiera arbetet att nå dem som ännu inte har fått evangeliet presenterat för sig.  Vi vill mobilisera för att nå de minst nådda.

Med vissa rörelser vill vi formalisera våra relationer genom ett Memorandum of Understanding i syfte att klarlägga hur vi relaterar till varandra.

I arbetet att stärka vårt nätverkande vill vi hitta en modell där vi med viss regelbundenhet kan välkomna representanter från våra systerkyrkor till gemensamma mötesplatser.

Tematisk Ledare:

Paul Waern

Olika regioner

Svensk Pingstmission arbetar i sex regioner i världen.

Kontaktpersoner

Andreas Svedman – Regionsekreterare Latinamerika.

Lena Tellebo – Regionsekreterare Afrika
Oskar Linden – Regionsekreterare Nordafrika & Mellanöstern
Patrick Ölund – Regionsekreterare Eurasien
Ruth Hasselgren – Regionsekretare Europa

Konferenser

Nätverket Sänd

Utforska Mission

Konferenser

Välkommen till nästa års missionskonferens 1-2 April 2022.

Varje år genomförs en nationell missionskonferens inom Pingst som berör viktiga frågor i våra församlingar och organisationer. Det är en mötesplats för församlingar, individer och organisationer som tillammans vill vara med och se missionsuppdraget fullbordas.

Ni kommer att kunna delta vart ni än befinner er via vår digitala plattform. Konferensen kommer att bli en digital erfarenhet vi gör tillsammans.

Nätverket Sänd

Missionskonferens – Sänd Webinar – Teamresor – kontakt

SÄND är ett nätverk för individer, kyrkor och organisationer som vill nå människor med hela evangeliet med fokus på minst nådda folkgrupper och befolkningscentra. Detta innebär att vi vill möta människors behov på alla livets områden.

Nästa event med Sänd är webinar 25 november 19.00

Utforska Mission

Pingst Praktikant

Vill du förändra världen för de minst nådda och de mest utsatta?
Längtar du efter att göra skillnad, göra något för andra människor och samtidigt växa i din tro?
Vill du uppleva någon annans verklighet och lära känna en ny kultur?
Då kan Pingsts Praktikantprogram vara något för dig!

Teamresor

Gör en teamresa med din ungdomsgrupp! För mer info klicka på knappen nedan.

Klicka på bilden för korta tips om hur du kan bli missionär.

För mer information hör av dig till Andreas Svedman.
andreas.svedman@pingst.se