Pingst Ledare Anmälan öppen till höstens regionala inspirationsdagar

Worship & Tech Day 06 May

En dag för tekniker och musiker, som är med och skapar gudstjänster.

Dagen är tänkt att både ge inspiration och verktyg för arbetet med musik och ljud och ljus i församlingen. Det blir ljud- och ljusutbildning, nya sånger och nätverkande, ledarskapsundervisning, multimediaworkshops, Gudsmöten, fördjupning kring musik-och  lovsångsledning, teknik och musik i gudstjänsten.
Arrangörer av dagen är Pingst – fria församlingar i samverkan tillsammans med nätverket Swedish Gurus och MÖT-konferensen.
För mer information och anmälan se här