Anmälan till Pingst Ledare har öppnat

Webinar för missionsråd 26 Feb

  • Börjar 26 Feb 19:00 och pågår till 21:00

Webinar för missionsråd med föreståndare Daniel Alm.

Utgångspunkten för webinaret är orden ur Pingsts framtidsbild:

”Vår starka tillväxt i medlemmar och ekonomiska resurser på hemmaplan, har gjort att vi har kunnat utöka vårt globala missions- och hjälparbete på ett sätt som vi aldrig tidigare trodde var möjligt. Vi tar allt större del i nätverk inom den globala växande rörelse vi är en del av. På bara 15 år har vi blivit en radikalt starkare kraft för att sprida Guds kärlek till människor genom att bli ett hem för människor som saknar hem och ge hopp till dem som saknar hopp, på världens alla kontintenter.”