Pingst Ledare Anmälan öppen till höstens regionala inspirationsdagar

Trygg församling – Smyrna, Göteborg 22 Apr

  • Smyrnakyrkan, Göteborg
  • Börjar 22 Apr 09:30 och pågår till 16:00
  • Kostar

Utbildningsdag för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

Under utbildningen, som leds av Marina Andersson och Daniel Bergfors används bland annat kursmaterialet I Trygga Händer, som är framtaget av Frälsningsarmén. Efter genomförd kurs får alla deltagare ett kursintyg.
På programmet står undervisning om Policy för en trygg församling, Handlingsplan för en trygg församling, Krisplan vid övergrepp, Anmälningsplikt, Etisk tystnadsplikt och Principer vid rekrytering.

Klicka här för anmälan!

För frågor kontakta info@tillsammans.pingst.se eller ring Anne Collén på 08- 619 25 49.
Utbildningen arrangeras av Pingst och Pingst ung i samarbete med Bilda och I Trygga Händer.