Trygg församling 13 Oct

  • Pingstkyrkan, Tibro
  • Börjar 13 Okt 09:30 och pågår till 16:00
  • Kostar

Utbildningsdag om att förhindra övergrepp.

Trygg församling är en vägledning för Pingstförsamlingarnas verksamhet bland barn och unga för att förhindra övergrepp. Kursmaterialet består bland annat av I Trygga Händer, som är framtaget av Frälsningsarmén.
Målsättningen med dagen är att ge deltagarna redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden; andligt, fysiskt, socialt och moraliskt.