Sommarkurs på Furuboda Nu har anmälan till årets sommarkurs på Furuboda i Skåne öppnat. Sista anmälningsdag är 3 april.

Symposium om pingstkontakter mellan Sverige och USA 09 Oct

  • Örebro Teologiska Högskola
  • Börjar 9 Okt 10:00 och pågår till 17 Okt 16:00

Institutet för Pentekostala Studier vid Akademi för Ledarskap och Teologi inbjuder till symposium på temat "Kontakter mellan Sverige och USA inom ramen för pentekostalismen”.

Under dagen talar Jan-Åke Alvarsson om ”Förgrundsgestalter i utbytet mellan den svenska och den svenskamerikanska pingstväckelsen”, Torbjörn Aronson om ”När svenskamerikanska affärsmän sponsrade kristna hippies”, Nils Malmström om ”Han arbetar efter amerikanska metoder. Joseph Mattsson-Bozé i skärningspunkten mellan amerikansk och svensk pingströrelse” och  Ivar Lundgren om ”Kathryn Kuhlman: helandeförkunnaren som fyllde idrottshallar och kvällstidningar. Återblick på ett spektakulärt USA-besök i svenska pingstförsamlingar”.
Under dagen kommer det att ges tillfälle till diskussion och samtal kring de olika ämnena och dagen avslutas med en bokpresentation följd av panelsamtal. Boken som ska avhandlas heter ”Varför reste Lewi Pethrus just till Chicago”.

För mer information om dagen kontakta Torbjörn Aronson på mejl eller torbjornaronson@hotmail.com  eller telefon 073-366 43 86.