Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Retreat för pingstpastorer 04 Apr

  • Nya Slottet Bjärka-Säby, Linköping
  • Börjar 4 Apr och pågår till 7 Apr
  • Kostar

Retreat för pastorer i Pingströrelsen på temat "Må han ge ert inre öga ljus".

Sionförsamlingen i Linköping bjuder på uppdrag av Pingst – fria församlingar i samverkan in till retreatdagar för pastorer verksamma inom Pingströrelsen.
Retreaten erbjuder pastorer ett tillfälle att dra sig undan och ägna tid för Ordet och bönen.
För frågor och anmälan kontakta retreat@pingstlinkoping.se eller Anette Fredriksson på 013 – 25 38 69