Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Retreat för pingstpastorer 14 Nov

  • Börjar 14 Nov 18:00 och pågår till 17 Nov 10:00
  • Kostar

Retreat för pastorer i Pingströrelsen på temat "Med blicken fäst vid Jesus".

Retreaten anordnas av Sionförsamlingen i Linköping på uppdrag av Pingst – fria församlingar i samverkan.
Värdar för retreaten är Anette Fredriksson, Martin Boström och Sören Perder.
I och med kvällsbönen på inledningskvällen kommer deltagarna att gå in i tystnaden och lägga arbete, telefoner, datorer, almanacka och ambitioner åt sidan och helt fokusera sig på tid för egen stillhet och bibelläsning.
I och med frukosten på sista dagen bryts tystnaden och retreaten avslutas.