Pingst Ledare Anmälan öppen till höstens regionala inspirationsdagar

Rådslag 12 May

  • Pingstkyrkan Norrköping
  • Börjar 12 Maj 13:00 och pågår till 13 Maj 15:00
  • Kostar

Rådslag för Pingst - fria församlingar i samverkan hålls i Norrköping.

Rådslaget hålls i Pingstkyrkan i Norrköping. Registreringen öppnar klockan 10.00, medan själva rådslaget inleds klockan 13.00.
Förhandlingarna avbryts vid 17.30 och därefter följer middag och en gudstjänst, där Daniel Alm predikar och nattvard firas.
Rådslagsförhandlingarna återupptas klockan 9.00 på lördagsmorgonen och beräknas avslutas senast klockan 15.00.
Anmälan om deltagande ska göras senast 28 april. Medlemsförsamlingarna har rätt till olika antal ombud beroende på sin storlek. Antalet observatörer är däremot obegränsat.
I avgiften ingår fika, middag på fredagskvällen samt lunch på lördagen.