Pingst Ledare Anmälan öppen till höstens regionala inspirationsdagar